1. در باشگاه مشتريان ايتراست به منظور کار آفريني در جامعه، همچنين رضايتمندي وايجاد انگيزه بيشتر مشتريان در استفاده از باشگاه جامع مشتريان (سفيرکارت)، اين کارت در اختيار متقاضيان به عنوان کارت شهروندي قرار ميگيرد.

کارت طلایی وی آی پی
VIP Card

کارت تخفیف باشگاه مشتریان یکی از معدود کارتهای موجود در کشور میباشد که بر پایه ی زیر ساخت بانکی ارائه خدمات میکند

کارت طلایی وی آی پی

قهوه ی گراسیاسو

قهوه گراسیاسو باورس شامل دانه های قهوه میباشد که بو داده شده و برای استفاده نیازمند آسیاب شدن میباشد.

یک نکته مهم در آسیاب کردن قهوه، یکسان آسیاب کردن آن است؛ قهوه درشت تر آب را آسان تر عبور می دهد و سبب استخراج کمتر طعم قهوه می شود. اما اگر قهوه ریز تر شود بیشتر با آب درگیر شده و عصاره گیری می شود؛ درنهایت قهوه شما تلخ تر می شود. تغییرات کوچک در اندازه ذرات می تواند به طرز چشمگیری بر طعم نهایی قهوه شما تأثیر بگذارد.

میزان آسیاب کردن قهوه، به روش دم آوری شما وابسته است. عموما قهوه هایی ک باید دم کشیده شوند درشت ترند.  

این محصول برای اعضای شهرالکترونیک با 30 درصد تخفیف عرضه میکردد

قهوه ی گراسیاسو