شهروندان و پذیرندگان محترم: شما میتوانید از خدمات استفاده کنید و یا مدیریت و ارتباط با مشتریان فعلی خود داشته باشید. برای خود یک صفحه اختصاصی در فضای اینترنت ایجاد کنید تا دیگران نیز با شما و کسب و کارتان آشنا شوند. با استفاده از خدمات این مراکز "تا ۵۰ درصد تخفیف" بهرمند شوید.

جهت دانلود لیست مراکز طرف قرارداد کلیک نمایید

همه شهرها / مراکز خرید