خبرنامه  • تاریخ درج :1398/04/10
  • موضوع : اطلاعیه مهم
خلاصه

برخورد قاطع با فعالیت در سیستمهای به اصطلاح سرمایه گذاری ( هرمی)

بدين وسيله و با عنايت به گزارشات موثق واصله از واحد بازرسي و نظارت بر عملکرد شهروندان  به استحضار مي رساند، در راستاي پايبندي به قوانين و مقررات جمهوري اسلامي  ايران و ايين نامه هاي داخلي باشگاه مشتريان ايتراست که از ابتدا اعضا نسبت به ان علم و اگاهي يافته اند هر گونه فعاليت در شرکتهاي داخلي و خارجي تحت عناوين سرمايه گذاري ،فارکس و...... همچنين فعاليت به شيوه ي هرمي  و شبه هرمي نقض صريح قوانين بوده و جرم تلقي مي گردد و در صورت مشاهده بلافاصله دفاتر کاري افراد بلاک و مراتب به مراجع قضايي اعلام ميگردد.

باشگاه مشتريان ايتراست از ابتدا رسالت خود را مبني براشتغال زايي و افزايش در امد خانواده هاي ايراني با تکيه بر رعايت احترام به قوانين حال حاضر کشورمان قرار داده و نسبت به برخورد با افرادي که به هر نحوي قصد تضييع حقوق ساير اشخاص و از بين بردن اين رسالت ارزشمند را دارند اقدام مي نمايد. در سالهاي اخير ،ماهيت شرکتهاي سرمايه گذاري که هدفي جز تخريب و ضرر به اقتصاد ارزي و مالي کشور را نداشته براي همگان به وضوح مشخص گرديده وباشگاه مشتريان اجازه نخواهد داد که عده اي معلوم الحال به قصد تخريب وجهه اين شرکت اقدامات غير قانوني خويش را در بستر اين باشگاه جاري نمايند و همواره بر نظارت و پيگيري خويش بر اجراي صحيح قوانين و همکاري با نهادهاي قضايي و اجرايي کشور ادامه خواهد داد.

و من الله توفيق 
واحد بازرسي باشگاه مشتريان ايتراست