1. بازگشت

  تاریخ درج : 1396/10/04
  موضوع : اشتغال محور اصلی بیانات رهبری
  خلاصه :

  به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، صبحت از بحث بيکاري شايد مسئله اي تکراري و حتي اين موضوع براي برخي از مسئولان عادي شده باشد. اماپيامدهاي زيانبار بيکاري صرفاً اقتصادي نيست.

  همه انسان‏‌ها براي گذراندن زندگي خودبه تلاش و فعاليت نياز دارند. نيازهاي فردي و اجتماعي افراد در گرو کار و تلاش است و جامعه نيز براي گرداندن چرخ توليد در تمامي عرصه‏‌ها به نيروي کار نياز دارد. در واقع بدنه‏‌ي اجتماع از وجود هرگونه نقص در هر گوشه‏‌اي از اين پيکر، آسيب مي‏‌بيند. بيکاري يکي از بزرگ‌ترين معضلاتي است که توازن و تعادل جامعه را به هم مي‏ريزد و باعث ايجاد بحران‏‌هاي متعدد در عرصه‏‌هاي اجتماعي، اقتصادي، رواني و سياسي مي‏شود.

  اشتغال در واقع شاهراه اصلي حل معضلات و ناهنجاري‏‌هاي‏ اجتماعي است و حل بيکاري بسياري از مشکلات اجتماعي، رواني، اقتصادي جامعه را برطرف مي‏کند.شايد رسيدن به مرحله بحران بيکاري بود که مقام معظم رهبري امسال را سال « اقتصاد مقاومتي، توليد واشتغال» ناميدند.