قوانين و مقررات

به استناد ماده (1) آيين نامه اجرايي مواد (2)، (12) و تبصره ماده (87) قانون نظام صنفي، بازاريابي تک سطحي روشي از فروش محصول است که در آن کليه حق کميسيون ها و پاداش ها براساس عملکرد فروش شخصي بازارياب يا فروشنده پرداخت مي شود.

شرايط عضويت
  • حداقل سن لازم براي عضويت در ايتراست ، 18 سال تمام شمسي است
  • از کليه متقاضيان هنگام ثبت نام اطلاعات کامل هويتي اخذ خواهد شد
  • ورود کاربران به وب سايت ايتراست در هر زمانى ،به معني پذيرفتن کامل کليه شرايط و قوانين شرکت ايتراست از سوى کاربر ميباشد.
  • توجه داشته باشيد کليه اصول و رويه هاى سايت ايتراست منطبق با قانون تجارت الکترونيک و قانون حمايت از مصرف کننده جمهورى اسلامى ايران است و متعاقبا کاربر نيز موظف به رعايت قوانين فوق و قوانين مربوط به کاربران است.
  • عضويت نماينده فروش با دريافت قرارداد او توسط شرکت رسميت مي يابد
  • فعاليت در شرکت‌ و اخذ پورسانت منوط به انعقاد قرارداد کتبي با شرکت است و نماينده فروش بعد از ثبت نام اوليه و دريافت کد واحد بايد از طرق اعلام شده از سوي شرکت، نسبت به تأييد قرارداد خود اقدام نمايد.
  • با پذيرش فرم ثبت نام متقاضي از سوي ايتراست يک دفتر کار مجازي در تارنماي شرکت به وي اختصاص داده مي شود که نماينده فروش مي تواند با مراجعه به آدرس اينترنتي www.etrustcity.com و وارد نمودن شناسه کاربري و گذر واژه اختصاصي خود به آن وارد شود.

* براي ورود و عضويت در باشگاه مشتريان ايتراست بصورت کاربرعادي ميتونيد با وارد نمودن عدد "صفر" در قسمت کد کاربري معرف، بدون داشتن معرف عضو باشگاه شويد.