•  پورسانت فروش مستقيم 
        هر بازارياب در ازاي فروش مجصولات يا خدمات مبلغ 25 درصد از فروش خود را به صورت انلاين دريافت مي نمايد.