1. ايتراست مجموعه‌اي از امکانات براي بهتر زيستن و ايراني اباد تر است.

     

     اهداف اصلي و خط مشي مهم ما در شروع فعاليت ايتراست ايجاد بستري مناسب و امن براي اشتغالزايي در همه ي سطوح جامعه ميباشد. با توجه به تاکيد مقام معظم رهبري در سالهاي اخير و همچنين نيازجامعه به بستر سالم براي فعاليت جوانان ايده‌ي شهر مجازي پس از سالها تحقيق و تفکر به ياري پروردگار عملياتي و اجرا شد.
    يکي از اهداف ما در شهر مجازي ايجاد بستري مناسب براي درآمدزايي با تکيه بر نيروي جوان ايراني مي‌باشد.